MÅL 07: BÆREDYGTIG ENERGI

Det skal vi have nået i 2030: I 2030 skal alle mennesker på Jorden kunne få pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en pris, de kan betale.

I et land som Danmark er det let at glemme, hvor meget elektricitet betyder. Men der er stadig cirka en milliard mennesker, som ikke har adgang til elektricitet, og det er med til at holde dem i fattigdom.

Når man ikke har elektricitet, er det svært at have lys nok til fx at læse lektier, se tv eller høre radio. Der er heller ikke hjælp til husarbejdet fra støvsugere, køleskabe eller vaskemaskiner. Mange er nødt til at bruge forurenende, langsomme og usunde brændekomfurer. Alt det betyder mindre tid til at gå på arbejde og tjene penge. Det betyder også, at alle fordelene ved computere, internet og mobiltelefoner bliver svære at få.

I 2030 har vi gjort fremskridt medat producere energi fra blandt andet vind og sol, så huse langt fra byer eller på øer kan få elektricitet uden at være koblet på et stort kraftværk; det er det, man kalder off-grid – at være uden for forsyningsnettet.

Og vi kan snart undvære de fossile brændstoffer som kul og olie, der bidrager til den globale opvarmning og livsfarlig forurening. I et land som Danmark er det i dag kun cirka 25 procent af vores elektricitet, der kommer fra kul, naturgas og olie. Resten kommer fra vind, fra biogas, en lille smule fra sol, og så køber vi vandkraft og atomkraft fra vores nabolande.

Vi skal i 2030 også være blevet bedre til at designe vores bygninger og vores mange apparater sådan, at de ikke bruger så meget energi. Og vi er i fuld gang med at samarbejde verden over om at forske i endnu bedre energiløsninger og teknologi.