OM 2030 NOW

Udstillingen 2030 NOW viser i fotos, kunst og ord, hvad det er for en verden, som målene kan føre til, hvis vi hver især og sammen gør en indsats for at få dem til at gå i opfyldelse. En verden som er mere retfærdig, rigere på natur, mere fredelig og med stærke demokratier og respekt for mennesker og fællesskaber.

En vision for fremtiden

En verden hvor alle skal kunne trives, men ikke på bekostning af planeten og fremtidige generationers muligheder. Det er visionen i FN’s 17 Verdensmål, som alle medlemslande har sagt ja til at bestræbe sig på at nå senest i 2030.

Udstillingen 2030 NOW viser i fotos, kunst og ord, hvad det er for en verden, som målene kan føre til, hvis vi hver især og sammen gør en indsats for at få dem til at gå i opfyldelse. En verden som er mere retfærdig, rigere på natur, mere fredelig og med stærke demokratier og respekt for mennesker og fællesskaber.

Vi lever i en tid med alvorlige kriser: Klimaforandringerne, coronapandemien og senest Ruslands krig mod Ukraine har dræbt millioner, sendt mennesker på flugt og øget sult og fattigdom. Konsekvenserne vil vi mærke i mange år fremover. Men der er håb, hvis vi handler.

Tre ord går igen i udstillingen: Tænke, skabe og handle. Udstillingen vil med udgangspunkt i Verdensmålene give de besøgende noget at tænke over, den vil inspirere til at skabe ved at vise eksempler på kunstnere, der gennem deres værkerindbyder til nye forståelser og følelser. Og den vil inspirere til at handle gennem portrætter af en række aktivister og organisationer fra hele verden, som på forskellig vis kæmper for at gøre verden og fremtiden til et bedre sted.

Tilsammen demonstrerer de, at vi alle kan gøre en forskel.

2030 NOW blev vist i København, Aarhus, Sønderborg og Aalborg i løbet af 2022. I hver by var der et stort antal aktiviteter som var tilgængelige for alle. NGO’er, institutioner, foreninger, samt universiteter og andre uddannelsesinstitutioner var aktive deltagere i udstillingsperioden.

København, Kgs. Nytorv: 10. juli – 31. juli 2022

Aarhus, Bispetorvet: 7. august – 21. august 2022

Sønderborg, Nørrebro 1 (skøjtebanen): 1. september – 2. oktober 2022

Aalborg, Musikkens Plads: 9. oktober – 6. november 2022

Udstillingen er arrangeret af Life Exhibitions i samarbejde med FN-forbundet.

En særlig tak til de 17 nordiske kunstnere, som på hver deres måde arbejder med verdensmålene, og som bidrager til udstillingen: Michael Kvium, Gamborg Magnussen, Jeppe Hein, HuskMitNavn, Mie Olise, Tue Greenfort, Olafur Eliasson, Peter Ravn, Amalie Jacobsen, Julie Edel Hardenberg, Maj D, John Kørner, Superflex, Rune Bosse, Larissa Sansour, Hesselholdt og Mejvang.

2030 NOW er Life Exhibitions bidrag til at gøre FN’s visioner for et liv i værdighed for alle på en sund og levende planet i 2030 til virkelighed.

Bag udstillingen står Stine Trier Norden og Søren Rud.

Kommunikation og koordinering af aktiviteter: Louise Thomsen og Anne Yding / FN-forbundet.

Tekster (tænke og handle) er skrevet af Susanne Sayers.
Tekster (skabe) er skrevet af Stine Lyndgaard.
Videnskabelig gennemlæsning: Mette Fjalland, UNDP.

Art Direction: Christian Kirk-Jensen, Dansk Pastry Design.
Billederedaktør: Vibeke Højgaard Frederiksen.

Korrektur: Caroline Rutter.
Oversættelse: Tam McTurk, Phillip Shiels og Matt Evans fra Citadel Translations.

Website: GreatSimple

TÆNKE

Introducerer FN’s vision for the enkelte mål og uddyber i tekst og grafer den udfordring vi står overfor.

SKABE

Præsentation af 17 danske/nordiske kunstnere, som hver inspirerer og giver deres fortolkning af verdensmålene: Michael Kvium, Gamborg Magnussen, Jeppe Hein, HuskMitNavn, Mie Olise, Tue Greenfort, Olafur Eliasson, Peter Ravn, Amalie Jacobsen, Julie Edel Hardenberg, Maj D, John Kørner, Superflex, Rune Bosse, Larissa Sansour, Hesselholdt og Mejvang.

HANDLE

Vi kan alle gøre en forskel. De 17 ildsjæle fortæller om deres egne kampe og håb, og de er inspirerende eksempler på, at alle kan bidrage, uanset baggrund.

Det danske FN-forbund er en tværpolitisk nonprofit NGO, som blev dannet i 1970 med det formål at fremme viden om FN og de principper og værdier, som organisationen bygger på, samt at sikre folkelig og politisk opbakning til FN’s arbejde.

Forbundet har et sekretariat i København og arbejder både nationalt og lokalt gennem regionale kredse og netværk (Aalborg, Aarhus, Odense, København og Viborg.

Der afholdes årlige landsmøder, som fastlægger policy og handlingsplaner samt vælger forbundets bestyrelse. Foreningen består af både individuelle medlemmer, som alle arbejder på frivillig basis, og kollektive medlemmer, som f.eks. de politiske partier og civilsamfundsforeninger.