MÅL 06: RENT VAND OG SANITET

Det skal vi have nået i 2030: Alle mennesker skal have ret til sikkert drikkevand til en overkommelig pris.

I dag er der tre ud af ti mennesker på Jorden, som ikke kan stole på, at deres vand er sikkert at drikke. Det er færre end for bare få år siden, men samtidig er der pres på drikkevandet. Vi bliver stadig flere, og klimaforandringer udtørrer eller ødelægger søer, floder, åer og grundvand.

Derfor skal vi i 2030 være bedre til at forhindre forurening og sikre, at farlige kemikalier ikke slipper ud i vandet, og vi skal halvere mængden af ubehandlet spildevand. Og allerede i 2020 skal vi sikre, at de økosystemer, som hører sammen med vandet – blandt andet bjerge, søer, åer, skove og grundvandsbassiner – beskyttes og genoprettes.

Danmark er et af de få lande, hvor man kan drikke rent grundvand direkte fra hanen. Men også det danske vand er truet. Der er fundet rester af sprøjtegifte i mere end hver fjerde drikkevandsboring, og siden 1994 er der lukket over 500 boringer på grund af sprøjtegifte. Derfor må danske landmænd fra 2022 ikke sprøjte der, hvor vandet pumpes op.

Den anden del af målet handler om sanitet, altså tis, afføring, hygiejne og spildevand. I dag er det næsten 900 millioner mennesker, som bruger naturen som toilet. Andre steder er der få og dårlige toiletter, som mange er fælles om, og hvor spildevandet ikke ledes sikkert væk og derfor kan sprede sygdomme. I 2030 skal alle have adgang til ordentlige toiletforhold og hygiejne, og de mange dødsfald, som skyldes dårlige sanitets- og vandforhold, skal forhindres.