MÅL 04: KVALITETSUDDANNELSE

Det skal vi have nået i 2030: I 2030 skal alle børn, både drenge og piger, have ret til gratis skolegang i høj kvalitet, så de kan læse og regne og bruge deres færdigheder.

I dag kommer langt de fleste børn i skole. Ni ud af ti børn begynder i en grundskole, og det er flere end nogensinde før. Samtidig er der færre, som dropper ud i utide. På verdensplan er der også cirka 66 millioner børn, som ikke har fået nok at spise, før de begynder skoledagen. Der er mange årsager til, at børnene ikke lærer nok, selv om de går i skole.

Alle kvinder og mænd skal have lige adgang til de tekniske uddannelser, til erhvervsuddannelser og til videregående uddannelser til en overkommelig pris. I 2030 skal langt de fleste mennesker have lært så meget, at de kan blive ansat i et job på ordentlige vilkår eller kan blive selvstændige iværksættere.

De mennesker, som har handicaps eller på anden måde er udsatte, skal have hjælp og opmærksomhed, så de kan gennemføre en uddannelse på lige fod med andre.

I dag handler skolegang især om, at man skal kunne læse, skrive, regne og vide noget om for eksempel historie og geografi, men i 2030 lærer man også, hvordan vi hver især kan bidrage til en bæredygtig udvikling og en kultur baseret på fred, lighed og globalt borgerskab.