MÅL 17: PARTNERSKABER FOR HANDLING

Det skal vi have nået i 2030: Vi kan kun nå de 17 mål, hvis vi arbejder sammen om det.

I 2030 skal alle de udviklede lande leve fuldt op til det, de har pligt til at give i bistand til udviklingslandene, og globalt skal bidragene øges.

Danmark er et af de få lande, som bidrager med FN’s anbefaling på mindst 0,7 procent af bruttonationalindkomsten, BNI – altså den indkomst som vi sammen tjener i Danmark – i udviklingsstøtte. Det svarer til cirka 16 milliarder kroner. Men tallet dækker over, at Danmark har skåret ned på bistanden de senere år, og at den største enkeltmodtager i nogle år har været Danmark selv, fordi en stor del af pengene er blevet brugt på at modtage flygtninge i Danmark.

Hensigten i mål 17 er, at vi i de udviklede lande bliver bedre til at samarbejde med udviklingslandene og til at hjælpe dem med ny teknologi på vilkår, som er gode for dem. Det gælder informationsteknologi som internet og mobiltelefoner, og det gælder teknologier, som er gode for miljø og klima.

Udviklingslandene skal ikke bare have bistand. De skal have lettere ved at handle og eksportere deres varer, og i 2030 skal de mindst udviklede landes andel af den globale eksport være fordoblet.

Målet handler ikke bare om hjælp fra rige lande til fattige lande. Det handler om partnerskaber helt bredt, også inden for landene. Civile organisationer, forskningsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, politikere og erhvervsliv skal arbejde sammen på kryds og tværs om at dele viden, teknologi, hjælpe med finansiering og skabe et bæredygtigt samfund, hvor ingen lades tilbage.