MÅL 16: FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER

Det skal vi have nået i 2030: Verden skal være blevet et fredeligere sted, hvor der ikke længere er så stor risiko for at blive myrdet, dræbt i krig eller udsat for fysisk, seksuel og psykisk vold.

Alle former for menneskehandel, mishandling, tortur og udnyttelse skal være stoppet, og vi skal have opbygget vores systemer i samfundet, så de er effektive og retfærdige for alle.

Selv om vi har gjort store fremskridt, har flere mærket voldelige konflikter de seneste år. I krig er det ikke kun soldater, der kommer til skade eller bliver dræbt. Voldtægt, plyndringer, hungersnød på grund af ødelagte marker og mangel på mennesker, der tør dyrke dem, nedbrud af veje, vandforsyning, elektricitet, bombede skoler, bombede sygehuse – alt det betyder, at krig kan ødelægge levevilkårene og slå ihjel i mange år efter, at krigen er sluttet.

Danmark er et af de lande, hvor det er forbudt at slå børn – også som led i opdragelsen. I mange lande, særligt de fattigste lande, er det op mod 80 procent af alle børn, som derhjemme oplever fysisk og psykisk vold, og som ikke er beskyttet af loven.

Retfærdige love og domstole er langt fra en selvfølge, men i 2030 skal alle have lige adgang til en retfærdig rettergang. Alle former for korruption og bestikkelse skal være reduceret væsentligt.

Millioner af børn fødes uden at få en officiel identitet, og det gør det sværere for dem at hævde deres ret til for eksempel at stemme, til at eje jord, til at få en bankkonto. I 2030 har alle en retlig identitet, og deres fundamentale frihedsrettigheder vil være beskyttet.