MÅL 14: LIVET I HAVET

Det skal vi have nået i 2030: Havet skal allerede i 2025 være væsentligt renere, end det er i dag. Vi har vedtaget at beskytte havets og kysternes natur, og vi har genoprettet de økosystemer, som i dag er truede.

Engang troede vi, at havet frit kunne bruges som losseplads, og at der var nærmest uendelige mængder fisk og skaldyr at hente. I dag ved vi, at det ikke er rigtigt. Enorme øer af plastikaffald driver rundt, tungmetaller og gifte breder sig i havene, og ved kysterne flyder der så meget spildevand og overskud af gødning ud, at det kvæler store dele af dyre- og plantelivet.

Og selv i områder hvor der engang blev hentet enorme mængder fisk op, mærkes der nu nedgang, eller at bestandene helt er væk. I dag er det kun 7 procent af verdens bestande af spisefisk, som godt kunne tåle mere fiskeri. Resten er overfisket eller fisket lige til grænsen.

I 2020 har vi stoppet alle former for overfiskeri, vi har stoppet ulovligt fiskeriog de fiskerimetoder, som ødelægger bestande og levesteder, og vi har gjort mindst 10 procent af verdens kyst- og havområder til beskyttede reservater, så livet i havet kan komme sig. Undersøgelser viser, at selv små beskyttede områder hurtigt kan gøre en forskel til det bedre.

Et særligt problem er, at vandet i havene bliver mere surt. Det skyldes blandt andet, at havene optager en stor del af det CO2, vi udleder, og det går ud over skaldyr og koralrev. I 2030 skal videnskabeligt samarbejde have hjulpet os til at mindske det problem.