MÅL 11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

Det skal vi have nået i 2030: I 2030 skal alle have ret til at bo i egnede og sikre boliger til en pris, der er til at betale. Den kollektive trafik skal udbygges og tage særligt hensyn til blandt andet børn, personer med handicap og ældre.

Globalt set vokser byerne hurtigt mange steder. Det giver nogle særlige udfordringer, ikke mindst for de unge, fordi presset på byerne også får boligpriserne til at stige.

I mange udviklingslande sker tilflytningen ofte til områder, som enten er eller bliver slumområder, fordi boligerne er usikre skure, der mangler vand og kloakering, og mange mennesker er stuvet sammen på for lidt plads. Cirka 900 millioner mennesker globalt lever i slum, og tallet stiger.

Indbyggerne skal have ret til at være med til at bestemme, hvordan byerne skal udvikle sig, og udviklingen skal være bæredygtig med ren luft og en sikker og god håndtering af affaldet. I dag dør millioner af mennesker hvert år af luftforurening, og ni ud af ti indbyggere i byerne indånder luft, der ikke overholder Verdenssundhedsorganisationens, WHO’s, anbefalinger. I Danmark er luften blevet markant renere de seneste årtier. Alligevel dør cirka 3.700 danskere hvert år af luftforurening, hvor trafik og brændeovne spiller en hovedrolle.

Byerne skal indrettes, så de kan modstå klimaforandringer og naturkatastrofer, og alle indbyggere skal have adgang til sikre grønne områder og offentlige rum. Samtidig skal vi være blevet bedre til at passe på alt det unikke i vores kultur og natur – vores verdensarv.