MÅL 10: MINDRE ULIGHED

Det skal vi have nået i 2030: I 2030 skal de fattigste 40 procent mærke, at deres indtægter er vokset hurtigere end gennemsnittet i befolkningen, så uligheden ikke er så stor som nu.

Alle diskriminerende love, politikker og traditioner skal være afskaffet. I stedet skal vi have love, der fremmer lighed. Milliarder af mennesker har dårlige chancer for et godt liv fra det øjeblik, de bliver født. Vi fødes ikke med lige muligheder. Fødes vi ind i fattige familier eller med en hudfarve eller tro, som ikke bliver anset som ligeværdig i samfundet, er det sværere at klare sig godt. Fødes man som pige, er man også bagud fra fødslen i forhold til drengene, når det gælder muligheden for at få en uddannelse og gøre sig gældende og få en stabil indtægt som voksen. Det samme gælder handicappede, som ofte oplever diskrimination.

Ulighed handler ikke kun om retfærdighed. Forskning har vist, at høj ulighed går ud over hele samfundet, også de samfund der har en høj indtægt. I lande med høj ulighed er der mere social uro, mere kriminalitet, flere bliver syge eller dør tidligt, og der er mere diskrimination.

Også et land som Danmark har ulighed, selv om den er mindre end de fleste steder i verden. Den økonomiske ulighed er vokset de senere år, selv om Danmark ved at skrive under på FN-målene har tilsluttet sig arbejdet for at gøre uligheden mindre.

Udviklingslandene skal have mere indflydelse i internationale institutioner. Og mennesker, der migrerer, skal behandles retfærdigt. Alle lande skal vedtage politikker, som sikrer en velordnet, sikker, regelmæssig og ansvarlig migration af mennesker.